background

Om oss

Dags att byta leverantör?

Lokalvård & Service för företag.
Som helt enkelt fungerar.

Om oss

Clean Quality i Sverige AB är ett familjeföretag som grundades 2010 genom att ta över verksamheten från en enskild firma med samma namn vilket var verksamt i branschen sedan 2005. Clean Quality i Sverige AB sysselsätter idag 30-40 personer.

Vi tror att vår närhet till dig som kund och vår kunniga personal borgar för att ni blir nöjda. Vi satsar på att använda moderna och hållbara städmetoder som faktiskt kan förlänga livslängden på bland annat golvytorna. Clean Quality arbetar med att minska vår miljöpåverkan genom att använda miljömärkta produkter och att följa vår miljöplan. Vår erfarenhet och framåtanda har varit den drivande faktorn att utveckla Clean Quality till det företag det är idag. Ledningsgruppen består idag av Samordningsansvarig, Ekonomiansvarig, Kundansvarig, IT- & Marknadsföringsansvarig och Personalansvarig. Vi sätter stor vikt på att motivera och ge möjlighet till fortsatt utveckling hos våra anställda samt ta vara på våra medarbetares individuella erfarenheter och kompetenser. När vi jobbar med större objekt utser vi en objektansvarig som leder arbetsgruppen, utför interna utbildningar med syftet att vår policy och kvalitetssäkringsplan uppnås och garanteras. Vi genomgår kontinuerligt olika utbildningar, interna som externa där kompetensnivån höjs för att på rätt sätt kunna driva och utveckla företaget vidare.

Vi har även en diplomerad SRY-handledare inom ledningen.

Vi som arbetsgivare har skyldighet att vidta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för personalen och andra anställda. Företagets anställda är skyldiga till arbetsmiljöansvar, kunna medverka i vårt miljöarbete och delta i de åtgärder som behövs. De ska följa gällande regler och föreskrifter för att förebygga skador och olycksfall i arbetet.

image
image

Servicenivå & flexibilitet

Clean Quality är ett serviceinriktat företag som tar initiativ till åtgärder, öppet för synpunkter och framförallt sätter kvalitet och ansvarstagande först.
Vi kännetecknas som ett flexibelt företag som snabbt åtgärdar eventuella hastigt påkomna behov och har förmågan att snabbt kunna anpassa sig till kundens behov och krav.
Vår ambition är att alltid ha god kvalitet, eftersträvar att skapa en trivsam arbetsmiljö, samt vara lyhörda mot kundens synpunkter angående utförandet av lokalvården.

Arbetsledningen skall kunna garantera tillfredsställande resultat på utfört arbete genom lämplig bemanning, noggrannhet och ändamålsenlig organisation.

Kundens eventuella önskemål om användning av specifika produkter beaktas alltid, utifrån perspektivet att produkten är godkänd ur miljösynpunkt.
Objektets kvalitetsstandard dokumenteras genom interna kontroller och månadsbesiktningar. På så sätt upptäcks avvikelser och brister i ett tidigt stadium och kan åtgärdas omgående.
Vi ska följa upp vårt arbete och utvidga dialogen med kunden på arbetsplatsen. Vi ska även vidareutveckla samarbetet för att uppnå bästa möjliga resultat.

Att uppmuntra och ge stöd till våra lokalvårdare samt tala om att deras arbetsinsats är uppskattas av både oss och våra kunder.

Kvalitet, Miljö & CSR

Clean Quality tar kvalitets-, miljö- och samhällsansvar på största allvar och brinner för att ständigt bli bättre inom dessa områden.
Vi är bland annat certifierade enligt ISO Kvalitet 9001, ISO Miljö 14001, egencertifierade enligt Socialtansvarstagande ISO 26000(CSR - Hållbarhet och Socialt Ansvarstagande).

Utöver detta är vi medlemmar i branschorganisationer som Almega Serviceföretag och Städbranschen Sverige.

Vi satsar även på att miljömärkta städtjänster.

Hör av er till oss om ni är intresserade av mer information angående vårt kvalitets-, miljö- och hållbarhetsarbete

image

Dags att byta leverantör?

Lokalvård & Servicetjänster.
Som helt enkelt fungerar.